Partneři

  • Vyberte stránku:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

Assessment centra
Výběr kandidátů je pro každou společnost klíčovou věcí. Pomůžeme Vám jednoduše, moderní metodou a s velkou časovou úsporou zajistit kvalitní informace pro výběr vhodného kandidáta.Assessment centrum Vám pomůže díky psychologickým dotazníkům a testům pomoci s výběrem vhodného kandidáta. Využijte online assessment centrum.

360° zpětnou vazba
Online diagnostika kandidátů o zaměstnání, která Vám pomůže vybrat kvalitního uchazeče o daný post. Využijte 360° zpětnou vazbu 

Development centrum je moderní nástroj evaluace a především rozvoje lidských zdrojů. Jeho účelem je poskytnout zaměstnavateli spolehlivé a přesné informace o silných stránkách zaměstnance a o možných oblastech jeho dalšího rozvoje.

Osobnostní testy označují skupinu metod, jejichž účelem je mapovat strukturu osobnosti a míru výskytu různých osobnostních vlastností a jevů. Jedná se tak o metody, jejichž výstupem bývají obecná konstatování o tom, jak se jedinec často chová a jak vnitřně prožívá různé situace.

 Psychologické testování je tak jen jedním z mnoha nástrojů psychologické diagnostiky vedle např. rozhovoru, anamnézy, pozorování atd.