Numismatika

Numismatika, psáno také numizmatika, je historická věda.  Numismatika se zabývá jen kovovými penězi, mincemi. Osvětluje dějinný úkol a vývoj peněz. Numismatika je věda, která se zabývá platebními prostředky. Slovo numismatika se odvíjí od řeckých názvů nómisma – peníz a nómos – právo, obyčej.

Výkup mincí v celé ČR – jsme pravidelně i v Praze, Brně, Ostravě – +420 776 455 545

Co je to numismatika a čím zabývá?

Numismatika se nezabývá jen penězi používanými v minulosti, ale i vývojem a funkcí platebních prostředků.  Orientuje se jak na předmincovní typy platidel a mince, tak na kreditní platidla a početní peníze (žetony). Zkoumá i medaile podobné mincím a vydané na památku osob či události, které nebyly určeny k placení. Platidla jsou významným pramenem historického poznání.

Platební prostředky procházely vývojem, podobně jako jiné míry a získaly konvenční charakter s tím, že jejich reálná hodnota ustupovala. Rozšíření kovových peněz bylo až v určité fázi civilizačního vývoje. Kovové peníze byly nahrazeny v novověku papírovými penězi. Nyní využíváme převážné bezhotovostní peníze.

Numismatika se zabývá mincemi, bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cennými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, žetony a předmincovními typy platidel a jejich historickou úlohou.

Numismatiku můžeme také definovat jako sběratelské hobby nebo-li zálibu ve sběru mincí. Sbírání mincí je považováno za solidní investici.

Numismatika osvětluje dějinný vývoj a dějinný úkol peněz. Numismatika se nezabývá jen historií peněz, ale i společenskou funkcí platidel.

Numismatika aplikuje poznatky i v technických oborech – fyzika, chemie, matematice, metrologii a strojírenství.
Sběratelství mincí je doloženo od 15. století. Od 19. století se numismatika vyvíjí jako vědecká disciplína.

S numismatikou souvisí příbuzné obory, které  jsou: Notafilie – nauka o papírových platidlech a Faleristika  což je nauka o řádech a vyznamenáních.

Vzhledem k rozdílnému vývoji v evropských a světových souvislostech se numismatika dělí:

  1. geografické dělení dle kontinentů a územně politických celků
  2. chronologické dělení na předmincovní platidla, starověká, středověká, novověká a moderní platidla,
  3. měnové dělení podle měnových systémů a platidel tvořících měnovou soustavu určitého státu či územního celku.

Numismatika sleduje především kovové peníze čili mince, které jsou důležitým pramenem pro poznání ekonomických, právních, politických, sociálních a kulturních poměrů doby, v níž vykonávaly funkci platidla.

Zdroj: Wikipedia

Incoming search terms:

  • www numismatika-mince eu